Tarifs - Maison "Sterenn"
Moyenne saison (02/07 - 16/07) : 400 € / Semaine
Moyenne saison (20/08 - 03/09) : 370 € / Semaine
Haute saison (16/07 - 20/08) : 520 € / Semaine
Contact
Viviane DAVID
Kermarquer
56400 PLOEMEL

Tel. +33 2 97 56 87 41
Tel. +33 6 68 95 62 04

vivke56@orange.fr